Her kan du læse foreningens referater fra Generalforsamlingen og de ordinære bestyrelselsesmøder. Her vil årets regnskab også være tilgængeligt. 

Spørgsmål til referater fra de ordinære møder kan rettes til formanden michael@glumsoe-gymnastik.dk 
 
Glumsø Gymnastikforening