Glumsø Gymnastikforening
Glumsø Gymnastikforening
Indkaldelse til generalforsamling 08-01-2018
​Glumsø Gymnatikforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 kl 19:30 i Glumsø Hallens cafeteria, Åsøvej 7, 4171 Glumsø. 

​Dagsordenen er: 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning v/ Formand Michael Houlberg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Kasserer Anette Nielsen

4. Behandling af indkomne forslag. Der er modaget forslag til vedtægtsændringer.

5. Forelæggelse af budgettet for den kommende sæson v/ kasserer Anette Nielsen

6. Valg i henhold til § 6. Kasserer er på valg. Modtaget genvalg. Bestyrelsesmedlem Visti Christoffersen er på valg, modtager genvalg. Valg af yderlig 1-2 bestyrelsesmedlemmer

7. evt

​Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Michael Houlberg i hænde senest 8 dage før. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes skriftligt på mail Michael@glumsoe-gymnastik.dkForslag til ændringerne til paragrafferne lyder således:

§ 4, stk. 1:
Som aktiv eller passiv medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
 
§ 6, stk. 1:
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Der kan højest være to medlemmer i bestyrelsen under 18 år ad gangen, samt kan der kun være 2 passive medlemmer ad gangen.

§ 8, stk. 1:
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, aktiv som passiv, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive medlemmer under 16 år.
 
 
Glumsøløbet
Traditionen tro afholder gymnastikforening igen i år Glumsø Løbet i samarbejde med City Night i Glumsø mandag den 4. juni. kl. 19.00. Der vil være start og mål-område midt i Storgade.
Bliv medlem
Besøg vores side
Glumsø Gymnastikforening