Indkaldelse til generalforsamling 08-01-2018
​Glumsø Gymnatikforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 kl 19:30 i Glumsø Hallens cafeteria, Åsøvej 7, 4171 Glumsø. 

​Dagsordenen er: 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning v/ Formand Michael Houlberg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Kasserer Anette Nielsen

4. Behandling af indkomne forslag. Der er modaget forslag til vedtægtsændringer.

5. Forelæggelse af budgettet for den kommende sæson v/ kasserer Anette Nielsen

6. Valg i henhold til § 6. Kasserer er på valg. Modtaget genvalg. Bestyrelsesmedlem Visti Christoffersen er på valg, modtager genvalg. Valg af yderlig 1-2 bestyrelsesmedlemmer

7. evt

​Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Michael Houlberg i hænde senest 8 dage før. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes skriftligt på mail Michael@glumsoe-gymnastik.dkForslag til ændringerne til paragrafferne lyder således:

§ 4, stk. 1:
Som aktiv eller passiv medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
 
§ 6, stk. 1:
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Der kan højest være to medlemmer i bestyrelsen under 18 år ad gangen, samt kan der kun være 2 passive medlemmer ad gangen.

§ 8, stk. 1:
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, aktiv som passiv, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive medlemmer under 16 år.
 
 
Opvisning 2018 20-11-2017
Lørdag den 24. marts 2018 er der lokalopvisning i Glumsø Hallen. Sæt allerede x i kalenderen nu! 

I kan se prøvesmagning på, hvad holdene kan, idet en del af vores hold deltager i opvisningerne i Sorø Hallen den 17. og 18. marts 2018. Du kan altid spørge instruktøren, om dit barns hold skal deltage, ligesom I vil få information fra instuktørerne når tiden nærmer sig. 


 
Glumsø Gymnastikforening har fået mobilpay 20-11-2017
​Du kan nu betale med mobilpay til Glumsø Gymnastikforening, f.eks hvis du skal tilmelde dig et hold i denne sæson. 

​Du betaler bare via din mobilpay app til nr. 77719 - og ja, det er rigtigt, at der kun er 5 cifre. I beskedfeltet skriver du navn + holdets navn. Samtidig sender du en mail til anette@glumsoe-gymnastik.dk med dit navn, mobilnummer, fødselsdato. Skriv samtidig i mailen, at du har overført via mobilpay. 

​Det er vigtigt at du også sender en mail, ellers kan kasseren ikke med sikkerhed vide, at det netop er dig, der har tilmeldt dig et hold. 

​Har du spørgsmål til det med at betale med mobilpay til Glumsø Gymnastikforening, kan du kontakte kasserer Anette Nielsen på nr. 2927 3551 eller via mail anette@glumsoe-gymnastik.dk
Glumsø Gymnastikforening