Glumsø Gymnastikforening

Glumsø Gymnastikforening

Generalforsamling


Glumsø Gymnastikforening indkalder til ordinær generalforsamling
Mandag den 25. Februar 2019 
kl. 19:30 i Cafeteriet Glumsø Hallen  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1             Valg af dirigent.
2             Aflæggelse af beretning.
3             Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4             Behandling af indkomne forslag.
5             Forelæggelse af budgettet for den kommende sæson.
6             Valg i henhold til § 6.
7             Evt.

Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen skal sendes til Formand Michael Houlberg senest 2 uger før generalforsamlingen -  på mail Michael@glumsoe-gymnastik.dk 


På valg for 2 år er: 

Formand Michael Houlberg. Michael genopstiller som formand.
Bestyrelsesmedlem Mie Kelberg. Mie genopstiller
Bestyrelsesmedlem Steffen Kjær. Steffen genopstiller ikke. 

Suppleant for 1 år er: 
Birthe Nordmark. Birthe genopstiller 

Revisor for 1 år er: 
Niels Albrechtsen. Niels genopstiller som revisor.

Revisorsuppleant for 1 år er: 
Lone Fossing. Lone genopstiller. 

Nye bestyrelsesmedlemmer

På denne aften skal vi have valgt et par nye medlemmer til bestyrelsen. Så sidder du med lysten og energien til at bidrage aktivt til en af vores lokale foreninger i Glumsø – så er det nu du skal læse med!

Vi er en bestyrelse der på nuværende tidspunkt består af 5 medlemmer hvoraf 1 af medlemmerne ikke stiller op til genvalg i 2019, hvorfor vi søger minumum 1 nyt medlem til bestyrelsen. 

 Vi er en meget dynamisk bestyrelse der spænder vidt, i såvel; alder, baggrund og interesser – fælles for os alle er, at vi brænder for vores lokalsamfund, og vægter vores  gymnastikforening højt! 

Til bestyrelsen søger vi medlemmer, der ikke er bange for at tage fat og medlemmer, der ønsker at bidrage positivt til foreningens udvikling. 
 
Jv. vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mellem 5-7 medlemmer. Det betyder, at der skal findes minumem 1 nyt bestyrelsesmedlem blandt foreningens medlemmer (eller forældre til børn i foreningen), for at foreningen kan bestå. Der er dog plads til 3 nye bestyrelsesmedlemmer, så går du rundt og har lyst til frivilligt foreningsarbejde, så er der mulighed for det nu. 

Vi holder omkring 10 møder om året, og er aktive ved lokalopvisningen, ved KOKS og ved Open Night i Juni måned. 

Vi har brug for alle kompetencer - så er du en haj til hjemmesidearbejde, sociale medier eller andet kan du bruger dine kompetencer her. Er du god til at skaffe sponsorer mv. er der også rig mulighed for dette. 

Dette er dog ikke et krav, blot at du har interesse og tid til bestyrelsesarbejde. 

Hvad får du ud af  dette?
Som medlem af Glumsø gymnastikforenings bestyrelse får du indflydelse på din / dit barns gymnastikforening og kan være med i udviklingen. Vi elsker at forny os, og er åben overfor ideer og initiativer - og du kan være med til at præge foreningens udvikling. 

Vi holder omkring 10 møder om året hvor vi drøfter vores tilbud, henvendelser fra instruktørerne, vores deltagelse i byens arrangerementer mv. 

Kontakt os
Hvis du gerne vil høre mere om det at være med i en bestyrelse, og om hvor meget / lidt arbejde der egentlig er i det der bestyrelsesarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os fra bestyrelsen. Du finder kontaktoplysninger på os her.

 
Besøg vores side
Glumsø Gymnastikforening