Glumsø Gymnastikforening

Glumsø Gymnastikforening

Generalforsamling


Glumsø Gymnastikforening indkalder til ordinær generalforsamling
Onsdag den 26. Februar 2020
kl. 19:00 i Cafeteriet Glumsø Hallen  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1             Valg af dirigent.
2             Aflæggelse af beretning.
3             Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4             Behandling af indkomne forslag.
5             Forelæggelse af budgettet for den kommende sæson.
6             Valg i henhold til § 6.
7             Evt.

Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen skal sendes til Formand Michael Houlberg senest 2 uger før generalforsamlingen -  på mail Michael@glumsoe-gymnastik.dk 


På valg for 2 år er: 

Kasserer Anette Nielsen, Anette genopstiller som kasserer
Bestyrelsesmedlem Visti Christoffersen, Visit genopstiller
Bestyrelsesmedlem: nyt medlem
Suppleant for 1 år er: 
Birthe Nordmark. Birthe genopstiller 

Revisor for 1 år er: 
Niels Albrechtsen. Niels genopstiller som revisor.

Revisorsuppleant for 1 år er: 
Lone Fossing. Lone genopstiller. 

Nyt bestyrelsesmedlem

Vi har stadig plads til et bestyrelsesmedlem mere. 

Vi er en bestyrelse der på nuværende tidspunkt består af 6 medlemmer, men vi har plads til et medlem mere.

 Vi er en meget dynamisk bestyrelse der spænder vidt, i såvel; alder, baggrund og interesser – fælles for os alle er, at vi brænder for vores lokalsamfund, og vægter vores  gymnastikforening højt! 

Til bestyrelsen søger vi medlemmer, der ikke er bange for at tage fat og medlemmer, der ønsker at bidrage positivt til foreningens udvikling. 
 

Vi holder omkring 10 møder om året, og er aktive ved lokalopvisningen, ved KOKS og ved Open Night i Juni måned. 

Vi har brug for alle kompetencer - så er du en haj til hjemmesidearbejde, sociale medier eller andet kan du bruger dine kompetencer her. Er du god til at skaffe sponsorer mv. er der også rig mulighed for dette. 

Dette er dog ikke et krav, blot at du har interesse og tid til bestyrelsesarbejde. 

Hvad får du ud af  dette?
Som medlem af Glumsø gymnastikforenings bestyrelse får du indflydelse på din / dit barns gymnastikforening og kan være med i udviklingen. Vi elsker at forny os, og er åben overfor ideer og initiativer - og du kan være med til at præge foreningens udvikling. 

Vi holder omkring 10 møder om året hvor vi drøfter vores tilbud, henvendelser fra instruktørerne, vores deltagelse i byens arrangerementer mv. 

Kontakt os
Hvis du gerne vil høre mere om det at være med i en bestyrelse, og om hvor meget / lidt arbejde der egentlig er i det der bestyrelsesarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os fra bestyrelsen. Du finder kontaktoplysninger på os her.

indkaldelse offentliggjort den 6. Februar 2020

 
Besøg vores side
Glumsø Gymnastikforening