Glumsø Gymnastikforening

Glumsø Gymnastikforening

Glumsø Gymnastikforening

Tilmeld dig sæson 2022-2023 her 
 
Hjælp os! En del medlemsprofiler mangler data, f.eks efternavn, mobilnummer mv. Gå ind på din / dit barns profil, og tjek at data er korrekte, herunder mobilnummer og mai. 
Medlemslogin
Glumsø Gymnastikforenings vision/mission
Glumsø gymnastikforening (GG) skal være en forening, hvor glæden ved gymnastikken sættes højst, hvor der er plads til både motions-, opvisnings- og konkurrence-gymnastik. GG vil være en forening med plads til alle. GG skal være en demokratisk forening, hvor bestyrelsen er lydhør overfor medlemmernes ønsker.
25. maj 2018 træder EU´s persondataforordning i kraft. Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger under Foreningssiden / Persondataforordning.

Velkommen til 
Glumsø Gymnastikforening 

Glumsø gymnastikforening (GG) skal være en forening, hvor glæden ved gymnastikken sættes højst, hvor der er plads til både motions-, opvisnings- og konkurrence-gymnastik. GG vil være en forening med plads til alle. GG skal være en demokratisk forening, hvor bestyrelsen er lydhør overfor medlemmernes ønsker.


Visionen søges opnået gennem følgende værdier:

Glæde:
Motivation, succes og engagement. Medlemmerne skal opleve aktiviteterne som motiverende og inspirerende, så det opleves som succesfuldt at gå til gymnastik.

Ansvarlighed:
Økonomisk ansvarlighed. Foreningens ledelse udviser økonomisk ansvarlighed og påser at lovgivningen for foreningens virke overholdes. Alle – medlemmer, instruktører og bestyrelsesmedlemmer – udviser ansvarlighed i forhold til foreningens aktiviteter og faciliteter.

Udvikling:
Foreningens instruktører motiveres til at videreuddanne sig. Bestyrelsen, instruktørerne og foreningens medlemmer skal i samarbejde foretage en fremadrettet vurdering af behov og muligheder, således at der sker en løbende tilpasning af udbuddet af aktiviteter.

Demokrati:
Foreningen er en medlemsstyret demokratisk forening, der sikrer at alle har indflydelse. Gennem dialog mellem bestyrelse, instruktører, medlemmer og lokalsamfundet sikres foreningens målsætninger.

Respekt:
Alle med tilknytning til GG – bestyrelse, instruktører, medlemmer, forældre og andre – behandler hinanden med respekt og i en respektfuld omgangstone. Enhver form for mobning er uacceptabel. Enhver form for racistiske ytringer eller opførsel er uacceptabel.

Sundhed:
Der er fokus på medlemmernes sundhed. Der vil blive udarbejdet en ryge- og alkoholpolitik når og hvis dette bliver nødvendigt.

 
Følg os på facebook
Besøg vores side
Glumsø Gymnastikforening