Glumsø Gymnastikforening

Glumsø Gymnastikforening

Der er nu kommet nye retningslinjer ift genåbning fra 6/5 2021. Vi afventer udmeldinger fra DGI, DIF og Næstved kommune om hvordan vi som forening skal forholde os til den kommende genåbning, og så snart vi er klar, melder vi ud hvordan vi håndterer det i Glumsø Gymnatikforening. Vores instruktører mødes næste uge, og vi regner derfor at vi kan udmelde nyt til jer medlemmer senest i slutningen af næste uge.
 
Indoor cycling forstætter som virtuel træning hele maj måned, og vi satser stærk på, at vi kan oprette hold ovre på skolen fra 1/6 2021.

Vi er igang med planlægning af kommende sæson og vi melder ud her samt på facebooksiden når der er nyt.

Glumsø Gymnastikforening

  • Mange spring- og rytmehold for børn og voksne
  • Bliv en del af en aktiv forening
  • Få undervisning af dygtige og dedikerede instruktører
Sæson 2020-2021
Hjælp os! En del medlemsprofiler mangler data, f.eks efternavn, mobilnummer mv. Gå ind på din / dit barns profil, og tjek at data er korrekte, herunder mobilnummer og mai. 
Medlemslogin
Glumsø Gymnastikforenings vision/mission
Glumsø gymnastikforening (GG) skal være en forening, hvor glæden ved gymnastikken sættes højst, hvor der er plads til både motions-, opvisnings- og konkurrence-gymnastik. GG vil være en forening med plads til alle. GG skal være en demokratisk forening, hvor bestyrelsen er lydhør overfor medlemmernes ønsker.
25. maj 2018 træder EU´s persondataforordning i kraft. Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger under Foreningssiden / Persondataforordning.

Velkommen til 
Glumsø Gymnastikforening 

Varmespecialisten
Glumsø gymnastikforening (GG) skal være en forening, hvor glæden ved gymnastikken sættes højst, hvor der er plads til både motions-, opvisnings- og konkurrence-gymnastik. GG vil være en forening med plads til alle. GG skal være en demokratisk forening, hvor bestyrelsen er lydhør overfor medlemmernes ønsker.


Visionen søges opnået gennem følgende værdier:

Glæde:
Motivation, succes og engagement. Medlemmerne skal opleve aktiviteterne som motiverende og inspirerende, så det opleves som succesfuldt at gå til gymnastik.

Ansvarlighed:
Økonomisk ansvarlighed. Foreningens ledelse udviser økonomisk ansvarlighed og påser at lovgivningen for foreningens virke overholdes. Alle – medlemmer, instruktører og bestyrelsesmedlemmer – udviser ansvarlighed i forhold til foreningens aktiviteter og faciliteter.

Udvikling:
Foreningens instruktører motiveres til at videreuddanne sig. Bestyrelsen, instruktørerne og foreningens medlemmer skal i samarbejde foretage en fremadrettet vurdering af behov og muligheder, således at der sker en løbende tilpasning af udbuddet af aktiviteter.

Demokrati:
Foreningen er en medlemsstyret demokratisk forening, der sikrer at alle har indflydelse. Gennem dialog mellem bestyrelse, instruktører, medlemmer og lokalsamfundet sikres foreningens målsætninger.

Respekt:
Alle med tilknytning til GG – bestyrelse, instruktører, medlemmer, forældre og andre – behandler hinanden med respekt og i en respektfuld omgangstone. Enhver form for mobning er uacceptabel. Enhver form for racistiske ytringer eller opførsel er uacceptabel.

Sundhed:
Der er fokus på medlemmernes sundhed. Der vil blive udarbejdet en ryge- og alkoholpolitik når og hvis dette bliver nødvendigt.

 
Følg os på facebook
Covid-19 retningslinjer Volley
 /Covid-19-retningslinjer
Covid-19 retningslinjer Indoor cycling
 /Covid-19-retningslinjer
Besøg vores side
Glumsø Gymnastikforening